Vinduets store novellekonkurranse

av Henrik H. Langeland

Da vi i desember 2006 utlyste en egen novellekonkurranse i anledning Vinduets 60-årsjubileum høsten 2007, antok jeg at vi ville motta omtrent femti bidrag. Idet innleveringsfristen gikk ut ved midnatt 1. mai, hadde vi fått inn 415 noveller.

For å sette tallet litt i perspektiv: Samlet utgjorde disse novellene en tekstmasse på størrelse med tolvbindsutgaven av Marcel Prousts På sporet av den tapte tid.

Etter at alle disse 415 bidragene var gjennomlest, ble 45 valgt ut til å gå videre til andre vurderingsrunde, på en såkalt long list. Og la meg slå det fast, med hånden på hjertet: Samtlige av disse 45 kunne i prinsippet vært publisert i Vinduet.

Deretter ble disse 45 gjenstand for en ny grundig lesning, helt til bunken var redusert til en short list på ti noveller. Disse ti ble så fullstendig anonymisert og lest av juryen samlet, som har bestått av Kjersti Bale, Johan Harstad, Nils-Øivind Haagensen, Jan Kjærstad, Henrik H. Langeland (juryleder) og Siss Vik. Ida Roggen har fungert som juryens sekretær.

Etter at hvert enkelt jurymedlem hadde rangert de ti novellene – med poenggivning etter klassiske Grand Prix-avstemningsregler – satt vi igjen med én på førsteplass og to på delt andreplass.

Opprinnelig var tanken å trykke de tre vinnerne sammen med det andre innholdet i Vinduets jubileumsnummer (nr. 3 2007). Men responsen på konkurransen og kvaliteten på bidragene har imidlertid vært så stor at vi har valgt en annen løsning. Dessuten viste det seg også at jurymedlemmenes poenggivning ble tildels sterkt sprikende, noe jurylederen opplever som utelukkende positivt: Litterære vurderinger fungerer, som alle kvalitetsvurderinger, best når de avstedkommer kvalifisert dissens.

Men ikke bare var de enkelte jurymedlemmers evalueringer ulike, flere mente også at det var vanskelig å rangere mange av novellene, at de var mer eller mindre like gode, selv om de i form og innhold var svært forskjelligartede. Så hva er vel da bedre enn å la Vinduets lesere selv bedømme hvilke de synes er best? Med så mange gode novellebidrag er det en glede å kunne få publisere ikke bare de tre vinnerne, men samtlige finalister i et eget spesialnummer av Vinduet, et såkalt hors série-nummer.

Det ville ikke forundre meg om mange av disse ti mer eller mindre debuterende forfatterne vil bli sentrale navn i den norske litteraturen i årene som kommer.

God lesning!

Publisert 24. september 2007

Henrik H. Langeland (f. 1972)
Forfatter og redaktÝr av Vinduet 2005-2007.

Normalvisning | Til toppen av siden