[moralistisk forfatter]

Stig Sæterbakken: Det ironiske ved oppstyret omkring boken, er at American Psycho antagelig er den av de bøker som til nå er skrevet, som med de største bokstaver repeterer Guds femte bud. Annet kan den heller ikke være. Det som i første omgang ligner et moralsk fravær, fungerer som en eneste stor påpekning av det, og med ekstremitetene plassert i dette fraværet, moraliserer romanen dessuten mer aggressivt. Spørsmålet som står igjen til slutt, er for meg om American Psycho etablerer noen ambivalens, eller om den blir liggende, flatt, og ikke si stort annet enn: se hvor jævlig det er! og inneforstått: slik bør det ikke være! Ved endt lesning står i hvert fall meldingen der i hele sin velde: DU SKAL IKKE SLÅ IHJEL!

Sitatet er tatt fra brevvekslingen mellom Stig Sæterbakken og Jan Kjærstad om American Psycho publisert i Vagant nr. 2, 1992. Denne er gjengitt i Stig Sæterbakkens Estetisk salighet (Oslo, 1994).


Tilbake